Paslaugos

Mes teikiame šias paslaugas:

  • Asmens apsauga;
  • kompleksinė apsauga;
  • fizinė objektų apsauga;
  • patruliavimas;
  • krovinių palyda;
  • asmenų, atvykstančių į Lietuvą, apsauga;
  • blaivaus vairuotojo paslauga;
  • renginių, klubų, pobuvių apsauga;
  • nepageidaujamų asmenų kontrolė pagal kliento poreikius;
  • signalizacijos instaliacija, vaizdo kameros, vaizdo įrašymo įranga.